SABAA Mpumalanga Regionals 2018 - 2019 - Final Results

Rust de Winter - Tournament Results

Overall Team Results Rust de Winter
POS League TAG LEAGUE CATEGORY F1 D1 S1 W1 P1 POINTS RESULTS
1 Ruan Wahl 17 Bass 5 0 0 6.885 11.885 11.885 100.000
2 Braam Wahl 3 Bass 5 0 0 6.639 11.639 11.639 99.000
3 Marcio Silva 13 Bass 5 0 0 6.300 11.300 11.300 98.000
4 Jako Steyn 8 Bass 5 0 0 5.800 10.800 10.800 97.000
5 Jose Carlos Silva 10 Bass 5 0 0 5.555 10.555 10.555 96.000
6 Nathan Wickham 16 Bass 5 0 0 5.270 10.270 10.270 95.000
7 John Wickham 9 Bass 5 0 0 4.950 9.950 9.950 94.000
8 Martin Ferreira 15 Bass 5 0 0 4.775 9.775 9.775 93.000
9 Brian Gibbs 4 Bass 5 0 0 4.695 9.695 9.695 92.000
10 Justin Karan 11 Bass 5 0 0 4.275 9.275 9.275 91.000
11 Tewie Wessels 19 Bass 5 0 0 3.775 8.775 8.775 90.000
12 Tristan Wickham 20 Bass 5 0 0 3.655 8.655 8.655 89.000
13 Charlene Wessels 5 Bass 5 0 0 2.855 7.855 7.855 88.000
14 Frik Steyn 6 Bass 5 0 0 2.770 7.770 7.770 87.000
15 Lindie Weyers 12 Bass 5 0 0 2.470 7.470 7.470 86.000
16 Mark Hannigan 14 Bass 3 0 0 2.560 5.560 5.560 85.000
17 Hennie Schoeman 7 Bass 3 0 0 2.010 5.010 5.010 84.000
18 Andre Blignaut 1 Bass 1 0 0 1.760 2.760 2.760 83.000
19 Steve Humphries 18 Bass 1 0 0 1.460 2.460 2.460 82.000
20 Anel Hannigan 2 Bass 0.000 0.000 0.000 25.000
21 Marilein Holtzhausen Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Rashid Cassim Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Bertus Ferreira Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Ricardo Venter Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
21 William Myers Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Johan Venter Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
21 Rochè Fourie Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
Competition Statistics Rust de Winter
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
83 0 0 0.945 83 2.045 0.430 0.000 0.000