SABAA Mpumalanga Regionals 2018 - 2019 - Final Results

Rust de Winter - Tournament Results

Overall Team Results Rust de Winter
POS League TAG LEAGUE CATEGORY F1 D1 S1 W1 P1 POINTS RESULTS
1 Ruan Wahl 16 Bass 5 0 0 5.480 10.480 10.480 100.000
2 Martin Ferreira 14 Bass 5 0 0 5.260 10.260 10.260 99.000
3 Nathan Wickham 15 Bass 5 0 0 5.160 10.160 10.160 98.000
4 John Wickham 8 Bass 5 0 0 4.910 9.910 9.910 97.000
5 Braam Wahl 3 Bass 5 0 0 4.750 9.750 9.750 96.000
6 Justin Karan 10 Bass 5 0 0 4.365 9.365 9.365 95.000
7 Marcio Silva 12 Bass 5 0 0 4.060 9.060 9.060 94.000
8 Jose Carlos Silva 9 Bass 5 0 0 3.875 8.875 8.875 93.000
9 Brian Gibbs 4 Bass 5 0 0 3.340 8.340 8.340 92.000
10 Tristan Wickham 18 Bass 5 0 0 3.095 8.095 8.095 91.000
11 Hennie Schoeman 6 Bass 5 0 0 2.380 7.380 7.380 90.000
12 Jako Steyn 7 Bass 4 0 0 3.215 7.215 7.215 89.000
13 Mark Hannigan 13 Bass 3 0 0 1.795 4.795 4.795 88.000
14 Steve Humphries 17 Bass 1 0 0 1.460 2.460 2.460 87.000
15 Frik Steyn 5 Bass 1 0 0 0.960 1.960 1.960 86.000
16 Lindie Weyers 11 Bass 1 0 0 0.400 1.400 1.400 85.000
17 Anel Hannigan 2 Bass 0.000 0.000 0.000 25.000
17 Andre Blignaut 1 Bass 0.000 0.000 0.000 25.000
19 Marilein Holtzhausen Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Rashid Cassim Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Bertus Ferreira Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Tewie Wessels Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Charlene Wessels Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Ricardo Venter Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 William Myers Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Johan Venter Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
19 Rochè Fourie Bass 0.000 0.000 0.000 0.000
Competition Statistics Rust de Winter
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
65 0 0 0.838 65 1.460 0.400 0.000 0.000