SABAA Junior Nationals 2022 - Final Results

ALBERT FALLS - Tournament Results

Competition Statistics ALBERT FALLS
FISH DEAD SHORT AVERAGE LIVE HEAVIEST LIGHTEST LONGEST SHORTEST
181 0 0 0.913 181 2.600 0.420 0.000 0.000
Already Weighed ALBERT FALLS
League WEIGHED SPECIES SPOINTS FISH DEAD SHORT LEN WEIGHT BAG PENALTY TOUR BONUS POINTS DISCARD
Ethan Booysen 2022/03/31 21:00:01 BASS 1.000 2 0 0 0.000 2.540 0 0.000 4.540 NO
Ethan Booysen 2022/03/31 17:45:03 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.540 0 0.000 3.540 YES
Jordan Freitag 2022/03/31 17:44:48 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.700 0 0.000 4.700 NO
Ryan Wigginton 2022/03/31 17:44:33 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.780 0 0.000 4.780 NO
Jordan Gunter 2022/03/31 17:44:14 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.040 0 0.000 5.040 NO
Tristan Saville 2022/03/31 17:43:54 BASS 1.000 3 0 0 0.000 3.040 0 0.000 6.040 NO
Cameron Spencer 2022/03/31 17:43:34 BASS 1.000 3 0 0 0.000 3.160 0 0.000 6.160 NO
Jeandre Viljoen 2022/03/31 17:43:19 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.920 0 0.000 6.920 NO
Matthew Van Der Merwe 2022/03/31 17:42:55 BASS 1.000 3 0 0 0.000 4.160 0 0.000 7.160 NO
Jean-pierre Johan Norton 2022/03/31 17:42:36 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.300 0 0.000 7.300 NO
Dian Botha 2022/03/31 17:42:11 BASS 1.000 4 0 0 0.000 4.040 0 0.000 8.040 NO
Bernard Joubert 2022/03/31 17:41:56 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.520 0 0.000 8.520 NO
Christian De Nysschen 2022/03/31 17:41:38 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.540 0 0.000 8.540 NO
Max Merritt 2022/03/31 17:41:13 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.900 0 0.000 8.900 NO
Cullum Rea 2022/03/31 17:40:58 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.320 0 0.000 9.320 NO
Mienke Le Roux 2022/03/31 17:40:42 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.740 0 0.000 9.740 NO
Julian Booker 2022/03/31 17:40:18 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.020 0 0.000 12.020 NO
Luke Pelser 2022/03/31 17:40:00 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.460 0 0.000 12.460 NO
Christopher Du Bruyn 2022/03/31 17:39:41 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.840 0 0.000 12.840 NO
Slade Hawman 2022/03/31 17:39:21 BASS 1.000 5 0 0 0.000 8.680 0 0.000 13.680 NO
JG Fouche 2022/03/31 17:38:43 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.480 0 0.000 1.480 NO
Ruan Bezuidenhout 2022/03/31 17:38:32 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.480 0 0.000 1.480 NO
John Lloyd 2022/03/31 17:38:22 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.540 0 0.000 1.540 NO
Rohan Le Roux 2022/03/31 17:38:07 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.580 0 0.000 1.580 NO
Lian Le Roux 2022/03/31 17:37:49 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.720 0 0.000 1.720 NO
Ruan Elliott 2022/03/31 17:37:28 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.260 0 0.000 2.260 NO
James Smith 2022/03/31 17:37:08 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.340 0 0.000 2.340 NO
Devan Marshall 2022/03/31 17:36:52 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.940 0 0.000 2.940 NO
Jacques Bradford 2022/03/31 17:36:29 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.000 0 0.000 3.000 NO
Joshua Wood 2022/03/31 17:36:12 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.040 0 0.000 3.040 NO
Alessio Cimato 2022/03/31 17:35:55 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.460 0 0.000 3.460 NO
Nicholas Van Staden 2022/03/31 17:35:35 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.480 0 0.000 3.480 NO
Zane Jonker 2022/03/31 17:35:15 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.500 0 0.000 3.500 NO
Adam Ismail 2022/03/31 17:34:55 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.600 0 0.000 3.600 NO
Joshua Wood 2022/03/31 17:21:10 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.040 0 0.000 3.040 YES
Alessio Cimato 2022/03/31 17:20:30 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.460 0 0.000 3.460 YES
Nicholas Van Staden 2022/03/31 17:19:51 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.480 0 0.000 3.480 YES
Zane Jonker 2022/03/31 17:19:26 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.500 0 0.000 3.500 YES
Adam Ismail 2022/03/31 17:18:59 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.600 0 0.000 3.600 YES
Adam Ismail 2022/03/31 17:15:18 BASS 1.000 1 0 0 0.000 2.600 0 0.000 3.600 YES
Cameron Spencer 2022/03/30 10:39:00 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.420 0 0.000 1.420 NO
James Smith 2022/03/30 10:38:47 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.460 0 0.000 1.460 NO
Xander Mccarthy 2022/03/30 10:38:37 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.480 0 0.000 1.480 NO
Ethan Elinhorn 2022/03/30 10:38:27 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.520 0 0.000 1.520 NO
Nicholas Van Staden 2022/03/30 10:38:15 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.540 0 0.000 1.540 NO
Ethan Booysen 2022/03/30 10:37:58 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.780 0 0.000 1.780 NO
Devlin Armstrong 2022/03/30 10:37:47 BASS 1.000 1 0 0 0.000 0.780 0 0.000 1.780 NO
JG Fouche 2022/03/30 10:37:30 BASS 1.000 1 0 0 0.000 1.580 0 0.000 2.580 NO
John Lloyd 2022/03/30 10:37:16 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.880 0 0.000 2.880 NO
Devan Marshall 2022/03/30 10:36:59 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.880 0 0.000 2.880 NO
Joshua Wood 2022/03/30 10:36:44 BASS 1.000 2 0 0 0.000 0.920 0 0.000 2.920 NO
Jeandre Viljoen 2022/03/30 10:36:24 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.260 0 0.000 3.260 NO
Lian Le Roux 2022/03/30 10:36:11 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.320 0 0.000 3.320 NO
Norrice Le Roux 2022/03/30 10:35:30 BASS 1.000 2 0 0 0.000 1.360 0 0.000 3.360 NO
Mienke Le Roux 2022/03/30 10:35:15 BASS 1.000 2 0 0 0.000 2.180 0 0.000 4.180 NO
Adam Ismail 2022/03/30 10:35:00 BASS 1.000 2 0 0 0.000 2.240 0 0.000 4.240 NO
Ruan Bezuidenhout 2022/03/30 10:34:45 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.780 0 0.000 4.780 NO
Ryan Wigginton 2022/03/30 10:34:29 BASS 1.000 3 0 0 0.000 1.820 0 0.000 4.820 NO
Jacques Bradford 2022/03/30 10:34:13 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.060 0 0.000 5.060 NO
Jordan Freitag 2022/03/30 10:33:53 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.060 0 0.000 5.060 NO
Bernard Joubert 2022/03/30 10:33:37 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.220 0 0.000 5.220 NO
Cullum Rea 2022/03/30 10:33:20 BASS 1.000 3 0 0 0.000 2.560 0 0.000 5.560 NO
Julian Booker 2022/03/30 10:33:04 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.260 0 0.000 6.260 NO
Christopher Du Bruyn 2022/03/30 10:32:50 BASS 1.000 3 0 0 0.000 3.340 0 0.000 6.340 NO
Max Merritt 2022/03/30 10:32:35 BASS 1.000 4 0 0 0.000 2.520 0 0.000 6.520 NO
Alessio Cimato 2022/03/30 10:32:12 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.160 0 0.000 7.160 NO
Jordan Gunter 2022/03/30 10:31:58 BASS 1.000 4 0 0 0.000 3.340 0 0.000 7.340 NO
Jean-pierre Johan Norton 2022/03/30 10:31:34 BASS 1.000 3 0 0 0.000 4.700 0 0.000 7.700 NO
Luke Pelser 2022/03/30 10:31:18 BASS 1.000 5 0 0 0.000 3.660 0 0.000 8.660 NO
Christian De Nysschen 2022/03/30 10:30:54 BASS 1.000 5 0 0 0.000 4.820 0 0.000 9.820 NO
Slade Hawman 2022/03/30 10:30:32 BASS 1.000 5 0 0 0.000 5.900 0 0.000 10.900 NO
Matthew Van Der Merwe 2022/03/30 10:30:14 BASS 1.000 5 0 0 0.000 7.460 0 0.000 12.460 NO